• +90 312 219 44 00
 • +90 532 201 59 05
 • info@marksoft.com.tr

Modüllerimiz

Marksoft'u aktif olarak kullanan müşterilerimizden gelen yorumları sizlerle paylaşmaktan gurur duyarız. Program hakkındaki tüm görüş ve isteklerinizi İletişim sayfasından gönderebilirsiniz.

 • Markalar Modülü

  • Marka Hareket Giriş ve Takibi;
   • Yapılan sözleşmenin Marka hareket ekranına otomatik çekilmesi ve kayıt edilmesi, (marka örneği, emtiaları dâhil)
   • İşlemde olan markayı otomatik çekebilme imkânı, (firma adından, başvuru numarasında, marka adından vb.)
   • Mevcut müşterilerin markalarının son durumlarına veya hareketlerine göre listelenebilmesi,
   • Hızlı hareket girişi,
   • Normal hareket girişi,
   • Hareket girişinde ilgili evrakın, işlem tarihi, tebliğ tarihi, hatırlatma tarihi, son tarihi ve açıklama girebilme imkânı,
   • Önemli uyarı bölümü, (ileride hatırlanması gereken konularda uyarı girilmesi örneğin Madrid Müracaatı var, Markaya devam edilmeyecek, Tescil kararında adres değişikliği Müracaatı yapılacak vb.)
   • İlgili markanın tüm detaylarının görülebilmesi,
   • Üst yazı çekebilme ve çekilen üst yazının otomatik bir şekilde e-mail, SMS ve faks gönderilebilmesi,
   • Gönderilen yazıların otomatik bir şekilde firmanın görüşme kartlarına gönderilen üst yazıyla birlikte kayıt edilmesi,
   • İlgili markaya ait tüm evrakların arşiv bölümüne kayıt edilmesi,
   • İlgili markanın kabul edilen ve red edilen emtialarının açık bir şekilde görülebilmesi,
   • İlgili markanın bülten sayfasının ve gazete sayfasının görülebilmesi,
   • Esnek raporlama imkânı,
   • Esnek hareket adına göre süzme imkânı,
  • Marka İzleme:
   • Marka İzleme Havuzu;
    • Hak sahibine, sahip numarasına, marka adına, marka başvuru numarasına, tescil numarasına, vekil adına, vekil unvanına, sınıfına, marka durumuna, iline, ilçesine, bülten numarasına, gazete numarasına, müşteri durumuna, vekilsiz başvurulara göre markaların listelenebilmesi,
    • İzleme teklifi gönderebilme,
    • İzlenmesi gereken kelimelerin belirlenebilmesi,
    • İzlenecek bülten aralığı belirleyebilme,
    • İstediğiniz kadar izleme türü belirleyebilme, (sözleşmeli, genel danışmanlık, kapsam dışı, müşteri kapsam dışı, vb.)
    • Sözleşmesi yapılan izlemelerin bir sonraki yıla hatırlatma girilebilmesi,
    • Yapılan sözleşmenin arşivlenebilmesi,
    • İzlemenin durdurulabilmesi,
    • İzlemeye alınacak markanın tüm detaylarının görülebilmesi,
    • İzleme listesinin alınabilmesi,
    • Esnek raporlama imkânı,
   • Marka İzleme Normal;
    • İzleme havuzuna kayıt edilmiş markaların izleme türüne göre toplu veya tek tek izlenebilmesi
    • İzleme yapılması sonucunda benzer markaların tüm detaylarının görülebilmesi, ( marka örneği, açık emtiası, bülten sayfası, gazete sayfası vb.)
    • İzlenen markanın izleme detaylarının görülmesi, (izleme başlangıcı, izleme bitişi, izlenen kelimeler, izlenen sınıflar, logo vb.)
    • İzlenen ve izleme sonucunda çıkan benzer markanın emtialarının otomatik karşılaştırılması ve benzer olan emtiaların otomatik renklendirilmesi,
    • İzlenen ve izleme sonucu çıkan benzer markanın marka örnekleri ve tüm detaylarının aynı ekranda görülebilmesi,
    • Üst yazı alınarak e-mail, SMS veya faks olarak otomatik gönderilmesi,
    • Gönderilen yazıların otomatik bir şekilde firmanın görüşme kartlarına gönderilen üst yazıyla birlikte kayıt edilmesi,
    • İzlenen markanın, izlenmiş olduğunu anlayabilmek için göz şeklinin gelmesi, (izlenip izlenmediğini anlayabilmek için)
    • Aynı firmaya ait birden fazla marka var ise bütün markaları izleyerek tek bir raporda gönderebilme imkanı, (örneğin bir firmanın 50 markası var. 50 markaya 50 ayrı rapor gitmesi önlemek gibi)
   • Marka İzleme Hızlı;
    • Hak sahibine, sahip numarasına, marka adına, marka başvuru numarasına, tescil numarasına, vekil adına, vekil unvanına, sınıfına, marka durumuna, iline, ilçesine, bülten numarasına, gazete numarasına, müşteri durumuna, vekilsiz başvurulara göre markaların listelenebilmesi,
    • İzleme yapılması sonucunda benzer markaların tüm detaylarının görülebilmesi, ( marka örneği, açık emtiası, bülten sayfası, gazete sayfası vb.)
    • İzlenen markanın izleme detaylarının görülmesi, ( marka örneği, açık emtiası, bülten sayfası, gazete sayfası vb.)
    • İzlenen ve izleme sonucunda çıkan benzer markanın emtialarının otomatik karşılaştırılması ve benzer olan emtiaların otomatik renklendirilmesi,
    • İzlenen ve izleme sonucu çıkan benzer markanın marka örnekleri ve tüm detaylarının aynı ekranda görülebilmesi,
    • Üst yazı alınarak e-mail, SMS veya faks olarak otomatik gönderilmesi,
    • Aynı firmaya ait birden fazla marka var ise bütün markaları izleyerek tek bir raporda gönderebilme imkanı, (örneğin bir firmanın 50 markası var. 50 markaya 50 ayrı rapor gitmesi önlemek gibi)
   • Marka İzleme Özel;
    • Bu modül sektörde yenidir. Yazılımı almak isteyen firmalara sunum esnasında gösterilecektir.
   • Marka İzleme Arşiv;
    • İzlemesi yapılan markaların aylık olarak raporlanabilmesi,
    • Her yapılan izlemenin raporuna detaylı bir şekilde ulaşılabilmesi,
    • İstenirse tekrar rapor alınabilmesi,
    • Kalan izleme sayısının görülebilmesi,
    • Esnek raporlama imkânı,
  • Marka Araştırma:
   • İçinde geçen, ile başlayan, ile biten, eşit olan ve benzer kriterlerinde göre araştırma yapabilme,
   • Araştırma raporunun e-mail, SMS veya faks olarak otomatik gönderilmesi,
   • Merak edilen her hangi bir markanın detayına hak sahibinden, sahip numarasından, başvuru numarasından, tescil numarasından direkt bakılabilmesi,
   • Gönderilen yazıların otomatik bir şekilde firmanın görüşme kartlarına gönderilen üst yazıyla birlikte kayıt edilmesi,
  • Marka Yenileme:
   • Normal başlayan, normal biten, cezalı başlayan, cezalı biten otomatik ve istenilen aralıkta yenileme listeleri oluşturabilme,
   • Hak sahibine, sahip numarasına, marka adına, marka başvuru numarasına, tescil numarasına, vekil adına, vekil unvanına, sınıfına, marka durumuna, iline, ilçesine, müşteri durumuna, vekilsiz başvurulara göre markaların listelenebilmesi,
   • Üst yazı alınarak e-mail, SMS veya faks olarak otomatik gönderilmesi,
   • Gönderilen yazıların otomatik bir şekilde firmanın görüşme kartlarına gönderilen üst yazıyla birlikte kayıt edilmesi,
  • Marka Adı Bulma:
   • Bu modül sektörde yenidir. Yazılımı almak isteyen firmalara sunum esnasında gösterilecektir.
 • Patentler Modülü

  • Patent Hareket Giriş ve Takibi;
   • Yapılan sözleşmenin Patent hareket ekranına otomatik çekilmesi ve kayıt edilmesi,
   • İşlemde olan patenti otomatik çekebilme imkânı, (firma adından, başvuru numarasında, vb.)
   • Mevcut müşterilerin patentlerinin son durumlarına veya hareketlerine göre listelenebilmesi,
   • Hızlı hareket girişi,
   • Normal hareket girişi,
   • Hareket girişinde ilgili evrakın, işlem tarihi, tebliğ tarihi, hatırlatma tarihi, son tarihi ve açıklama girebilme imkânı,
   • Önemli uyarı bölümü, (ileride hatırlanması gereken konularda uyarı girilmesi, örneğin tescil kararında adres değişikliği müracaatı yapılacak vb.)
   • İlgili patentin tüm detaylarının görülebilmesi,
   • Üst yazı çekebilme ve çekilen üst yazının otomatik bir şekilde e-mail, SMS ve faks gönderilebilmesi,
   • Gönderilen yazıların otomatik bir şekilde firmanın görüşme kartlarına gönderilen üst yazıyla birlikte kayıt edilmesi,
   • İlgili patente ait tüm evrakların arşiv bölümüne kayıt edilmesi,
   • İlgili patentin bülten sayfasının görülebilmesi,
   • Esnek raporlama imkânı,
   • Esnek hareket adına göre süzme imkânı,
  • Patent İzleme:
   • Patent İzleme Havuzu;
    • Hak sahibine, buluş başlığına, başvuru numarasına, tescil numarasına, vekil adına, vekil unvanına, iline, ilçesine, bülten numarasına, müşteri durumuna, vekilsiz başvurulara göre patentlerin listelenebilmesi,
    • İzleme teklifi gönderebilme,
    • İzlenmesi gereken tasnif sınıflarının, buluş başlığının, özet kelimelerin belirlenebilmesi,
    • İzlenecek bülten aralığı belirleyebilme,
    • İstediğiniz kadar izleme türü belirleyebilme, (sözleşmeli, genel danışmanlık, kapsam dışı, müşteri kapsam dışı, vb.)
    • Sözleşmesi yapılan izlemelerin bir sonraki yıla hatırlatma girilebilmesi,
    • Yapılan sözleşmenin arşivlenebilmesi,
    • İzlemenin durdurulabilmesi,
    • İzlemeye alınacak patentin tüm detaylarının görülebilmesi,
    • İzleme listesinin alınabilmesi,
    • Esnek raporlama imkânı,
   • Patent İzleme Normal;
    • İzleme havuzuna kayıt edilmiş patentlerin izleme türüne göre izlenebilmesi,
    • İzleme yapılması sonucunda benzer patentlerin tüm detaylarının görülebilmesi,
    • İzlenen patentin izleme detaylarının görülmesi, (izleme başlangıcı, izleme bitişi, izlenen kelimeler vb.)
    • Üst yazı alınarak e-mail, SMS veya faks olarak otomatik gönderilmesi,
    • Gönderilen yazıların otomatik bir şekilde firmanın görüşme kartlarına gönderilen üst yazıyla birlikte kayıt edilmesi,
    • İzlenen patentin, izlenmiş olduğunu anlayabilmek için göz şeklinin gelmesi, (izlenip izlenmediğini anlayabilmek için)
   • Patent İzleme Hızlı;
    • Hak sahibine, buluş başlığına, başvuru numarasına, tescil numarasına, vekil adına, vekil unvanına, iline, ilçesine, bülten numarasına, müşteri durumuna, vekilsiz başvurulara göre patentlerin listelenebilmesi,
    • İzleme yapılması sonucunda benzer patentlerin tüm detaylarının görülebilmesi,
    • İzlenen patentin izleme detaylarının görülmesi,
    • Üst yazı alınarak e-mail, SMS veya faks olarak otomatik gönderilmesi,
   • Patent İzleme Özel;
    • Bu modül sektörde yenidir. Yazılımı almak isteyen firmalara sunum esnasında gösterilecektir.
   • Patent İzleme Arşiv;
    • İzlemesi yapılan patentlerin aylık olarak raporlanabilmesi,
    • Her yapılan izlemenin raporuna detaylı bir şekilde ulaşılabilmesi,
    • İstenirse tekrar rapor alınabilmesi,
    • Kalan izleme sayısının görülebilmesi,
    • Esnek raporlama imkânı,
 • Tasarımlar Modülü

  • Tasarım Hareket Giriş ve Takibi;
   • Yapılan sözleşmenin Tasarım hareket ekranına otomatik çekilmesi ve kayıt edilmesi,
   • İşlemde olan tasarımı otomatik çekebilme imkânı, (firma adından, başvuru numarasında, vb.)
   • Mevcut müşterilerin tasarımlarının son durumlarına veya hareketlerine göre listelenebilmesi,
   • Hızlı hareket girişi,
   • Normal hareket girişi,
   • Hareket girişinde ilgili evrakın, işlem tarihi, tebliğ tarihi, hatırlatma tarihi, son tarihi ve açıklama girebilme imkânı,
   • Önemli uyarı bölümü, (ileride hatırlanması gereken konularda uyarı girilmesi, örneğin tescil kararında adres değişikliği müracaatı yapılacak vb.)
   • İlgili tasarımın tüm detaylarının görülebilmesi,
   • Üst yazı çekebilme ve çekilen üst yazının otomatik bir şekilde e-mail, SMS ve faks gönderilebilmesi,
   • Gönderilen yazıların otomatik bir şekilde firmanın görüşme kartlarına gönderilen üst yazıyla birlikte kayıt edilmesi,
   • İlgili tasarıma ait tüm evrakların arşiv bölümüne kayıt edilmesi,
   • İlgili tasarımın bülten sayfasının görülebilmesi,
   • Esnek raporlama imkânı,
   • Esnek hareket adına göre süzme imkânı,
  • Tasarım İzleme:
   • Tasarım İzleme Havuzu;
    • Hak sahibine, buluş başlığına, başvuru numarasına, tescil numarasına, vekil adına, vekil unvanına, iline, ilçesine, bülten numarasına, müşteri durumuna, vekilsiz başvurulara göre tasarımların listelenebilmesi,
    • İzleme teklifi gönderebilme,
    • İzlenmesi gereken tasnif sınıflarının, özet kelimelerin belirlenebilmesi,
    • İzlenecek bülten aralığı belirleyebilme,
    • İstediğiniz kadar izleme türü belirleyebilme, (sözleşmeli, genel danışmanlık, kapsam dışı, müşteri kapsam dışı, vb.)
    • Sözleşmesi yapılan izlemelerin bir sonraki yıla hatırlatma girilebilmesi,
    • Yapılan sözleşmenin arşivlenebilmesi,
    • İzlemenin durdurulabilmesi,
    • İzlemeye alınacak tasarımın tüm detaylarının görülebilmesi,
    • İzleme listesinin alınabilmesi,
    • Esnek raporlama imkânı,
   • Tasarım İzleme Normal;
    • İzleme havuzuna kayıt edilmiş tasarımların izleme türüne göre izlenebilmesi,
    • İzleme yapılması sonucunda benzer tasarımların tüm detaylarının görülebilmesi,
    • İzlenen tasarımın izleme detaylarının görülmesi, (izleme başlangıcı, izleme bitişi, izlenen kelimeler vb.)
    • Üst yazı alınarak e-mail, SMS veya faks olarak otomatik gönderilmesi,
    • Gönderilen yazıların otomatik bir şekilde firmanın görüşme kartlarına gönderilen üst yazıyla birlikte kayıt edilmesi,
    • İzlenen tasarımın, izlenmiş olduğunu anlayabilmek için göz şeklinin gelmesi, (izlenip izlenmediğini anlayabilmek için)
   • Tasarım İzleme Hızlı;
    • Hak sahibine, buluş başlığına, başvuru numarasına, tescil numarasına, vekil adına, vekil unvanına, iline, ilçesine, bülten numarasına, müşteri durumuna, vekilsiz başvurulara göre tasarımların listelenebilmesi,
    • İzleme yapılması sonucunda benzer tasarımların tüm detaylarının görülebilmesi,
    • İzlenen tasarımın izleme detaylarının görülmesi,
    • Üst yazı alınarak e-mail, SMS veya faks olarak otomatik gönderilmesi,
   • Tasarım İzleme Özel;
    • Bu modül sektörde yenidir. Yazılımı almak isteyen firmalara sunum esnasında gösterilecektir.
   • Tasarım İzleme Arşiv;
    • İzlemesi yapılan tasarımların aylık olarak raporlanabilmesi,
    • Her yapılan izlemenin raporuna detaylı bir şekilde ulaşılabilmesi,
    • İstenirse tekrar rapor alınabilmesi,
    • Kalan izleme sayısının görülebilmesi,
    • Esnek raporlama imkânı,
 • Firma Kartları

  • Firma kartları oluşturabilme,
  • Oluşturulan firmaları Müşteri ve Potansiyel Müşteri olarak ayıra bilme imkanı,
  • Firmalar ile yapılan görüşmelerin kayıt altına alınabilmesi ve raporlanması,
  • Firmalar ile yapılan toplantıların kayıt altına alınması, raporlanması, toplantıya katılanlara anında e-mail ve SMS gönderilmesi ve bir sonraki toplantıda değerlendirme imkanı,
  • Firma kartlarında bulanan firmaların aktif, kapandı, ulaşılamıyor, yasaklı, genel danışmanlık vb. konularında belirtilebilmesi,
  • Girilen firmanın adresine göre harita üzerinde yol tarifi yapabilme özelliği,
  • Firma listelerinin il, ilçe, şirket türü, uzmanı, şubesi, sektör gurubu, özel bölge, müşteri sınıfı, dernek, oda vb. üyelik sınıfı, referansı gibi başlıklarda raporlanabilmesi,
  • Marka, patent, tasarım firma durum raporlarının alınabilmesi,
  • Firmaya otomatik sözleşme yapılabilmesi,
  • Firmaya yapılmış sözleşmelerin görülebilmesi ve raporlanması,
  • Firmanın hesap bilgilerin takibi…
 • Sözleşmeler Modülü

  • Markalar, patentler, tasarımlar, genel danışmanlık ve diğer sözleşmeleri otomatik oluşturabilme,
  • Sözleşme türüne göre fiyat listesi oluşturularak, fiyatların otomatik çekilmesi,
  • İndirim oranı, masraf, kart komisyonu hesaplayabilmesi,
  • Türk patent enstitüsünün kabul etmiş olduğu boyutlarda marka örneği yükleyebilme,
  • Adres değişikliği, devir, lisans, nevi değişikliği vb. sözleşmelerde markayı, hak sahibinden, sahip numarasından, marka adından çağırabilmesi,
  • Birden fazla hak sahibi ekleyebilme,
  • Özel not ekleyebilme,
  • Yapılan sözleşme ile ilgili ekleri çıktı alırken veya firmaya (e-mail, sms, faks) gönderirken ekleyebilmesi,
  • Yapılan sözleşmenin ilgili birimlere gönderilmesi ve takip edilmesi için onaya gönderilme işlemi,
  • Sözleşmeyi onaya gönderirken tüm belgelerin taranarak (imzalı sözleşme, vekaletname vb.) arşiv oluşturulması,
  • Yapılan sözleşme listesinin çekilebilmesi,
  • İstenilen tarih aralığına göre, uzmanına göre, işlem adına göre vb. rapor alınabilmesi,
  • İlgili sözleşmenin muhasebe bölümüne otomatik borçlandırılması,
  • Faturasının otomatik oluşturulması,
  • Aynı sözleşmede birden fazla işlem adında sözleşme yapılabilmesi,
  • Sadece harç, hizmet veya bedelsiz sözleşeme yapılabilmesi,
  • Yapılan sözleşmenin firma kartından görülebilmesi…
 • Bülten İtirazları Modülü

  • İtiraz edilen ve itiraz eden marka bilgilerinin tüm detaylarının görülebilmesi,
  • Bülten itirazı sözleşmesinin otomatik çekilebilmesi,
  • İtiraz gerekçesinin girilebilmesi,
  • İtiraz hareketlerinin girilebilmesi,
  • Dosyalarının yüklenebilmesi (arşivlenebilmesi)
  • Bütün detayların tek bir ekranda görülebilmesi,
  • Firma adına kaç itiraz yapıldığı ile ilgili rapor alınabilmesi,
  • Otomatik hatırlatma yapılması,
  • Esnek raporlama imkânı
 • Hatırlatmalar Modülü

  • Marka hatırlatmaları,
  • Patent hatırlatmaları,
  • Tasarım hatırlatmaları,
  • Sözleşme hatırlatmaları,
  • Bülten itirazı hatırlatmaları,
  • İzleme hatırlatmaları,
  • Görüşme hatırlatmaları
 • Raporlar Modülü

  • Bülten analizleri;
   • Detaylı bülten listesi,
   • Vekil dağılımı,
   • Hak sahibi dağılımı,
   • Sektör dağılımı,
   • Ülke dağılımı,
   • İl dağılımı,
   • İlçe dağılımı,
   • Gruplandırma imkânı,
   • Kısmi ilanları süzme imkânı,
   • Esnek raporlama imkânı
  • Hareket raporları;
   • Mevcut müşterilerinin yapılan müracaatları hakkında durumlarına göre raporlama imkânı,
   • Geciken müracaatların raporlanabilmesi,
   • İşlem kategori dağılımı listesi,
   • Son işlem dağılımı listesi,
   • Hak sahibi dağılımı listesi,
   • İl dağılım listesi,
   • İlçe dağılım listesi,
   • Esnek raporlama imkânı,
   • Gruplandırma imkânı
  • Sözleşme raporları;
   • Yapılan sözleşmelerin belirlenen tarih aralığına göre listelenmesi,
   • Yapılan sözleşmelerin uzmanına göre listelenmesi,
   • Yapılan sözleşmelerin şubesine göre listelenmesi,
   • Yapılan sözleşmelerin işlem adına göre listelenmesi,
   • Yapılan sözleşmelerin hizmet tutarına göre listelenmesi,
   • Yapılan sözleşmelerin harç tutarına göre listelenmesi,
   • Yapılan sözleşmelerin indirim tutarına göre listelenmesi,
   • Yapılan sözleşmelerin toplam tutara göre listelenmesi,
   • Yapılan sözleşmelerin onay durumuna göre listelenmesi
 • Muhasebe Modülü

  • Tüm yapılan sözleşmelerin otomatik faturalandırılması,
  • Faturalarının kesilmesi,
  • Tüm müşterilerin cari işlemlerinin görülebilmesi,
  • Gelirlerin ve giderlerin işlenmesi,
  • Ekstre alınabilmesi,
  • Borç/alacak listeleri çıkartılabilmesi,
  • Mizan alınabilmesi,
  • Konsolide oluşturulabilmesi,
  • Kar/zarar otomatik çıkartılması,
  • Kısacası her hangi bir muhasebe programına ihtiyaç olmadan kullanılabilmesi
 • İnsan Kaynakları Modülü

  Çalışan bütün kişilerin öz geçmişleri, kişisel bilgileri, işe başlama tarihleri, izin durumları, kişisel performans hedefleri, gerçekleşen performansları vb. detayların kayıt altına alındığı bölümdür.

 • Kanunlar Modülü

  Sınai ve Fikri Mülkiyet hakları konusunda bütün kanunların, yönetmeliklerin, değişikliklerin kayıt altına alındığı bölümdür.

 • Linkler Modülü

  Sınai ve Fikri Mülkiyet hakları konusunda fayda sağlayabilecek sitelerin bulunduğu bölümdür.